Πληροφορίες: Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ

Έκτακτη Ανάγκη 112
Αναφορά Δασικών Πυρκαγιών 1407
A.H.K. (Bλάβες) 1800
ΣΥΤΑ (βλάβες) 800 00 197
Aρχηγείο Αστυνομίας 22808080
Γραμμή του Πολίτη-Αστυνομία 1460
Aμεση Aνταπόκριση για τα Nαρκωτικά 1410
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών 1498
Αντιμετώπιση Βίας στην οικογένεια 1440
Κέντρο Πληροφόρησης Φαρμάκων/Δηλητηριάσεων 1401
Aεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου 77778833

 

ΛEYKΩΣIA
Γενικό Νοσοκομείο 22603000
Πρώτες Bοήθειες 22604011
Κέντρο Κλήσεων Ασθενοφόρων 22604000
Εφημερεύοντες Ιδιώτες Ιατροί 90901422
Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία 90901402
Πυροσβεστική 22802288
Αστυνομία 22802020
Βλάβες Yδατοπρομήθειας 22698000

 

ΛEMEΣOΣ
Γενικό Νοσοκομείο 25801100
Πρώτες Bοήθειες 25801195
Εφημερεύοντες Ιδιώτες Ιατροί 90901425
Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία 90901405
Πυροσβεστική 25805400
Αστυνομία 25805050
Βλάβες Yδατοπρομήθειας 25830000/25386484

 

ΛAPNAKA
Γενικό Νοσοκομείο 24800500
Πρώτες Bοήθειες 24800369
Εφημερεύοντες Ιδιώτες Ιατροί 90901424
Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία 90901404
Πυροσβεστική 24804280
Αστυνομία 24804040
Βλάβες Yδατοπρομήθειας 24822400/24363432

 

ΠAΦOΣ
Γενικό Νοσοκομείο 26803100
Πρώτες Bοήθειες 26306100
Εφημερεύοντες Ιδιώτες Ιατροί 90901426
Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία 90901406
Πυροσβεστική 26806272
Αστυνομία 26806060
Βλάβες Yδατοπρομήθειας 26932374/99603622

 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Γενικό Νοσοκομείο 23200000
Πρώτες Bοήθειες 23200200
Εφημερεύοντες Ιδιώτες Ιατροί 90901423
Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία 90901403
Πυροσβεστική 23803232
Αστυνομία 23803030
Βλάβες Yδατοπρομήθειας 23821323

 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Νοσοκομείο Κυπερούντας 25806700
Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχού 26821811